Rezolucija komunističko-astencionističke struje u tršćanski socijalistički sekciji o revolucionarnom parlamentarizmu, usvojena na sastanku 19. decembra 1920

Frakcija komunista-ascencionista, tršćanska grupa; Dragotin Godina

Resolucija komunistične-astenzionistične struje v tržaški socialistični sekciji o revolucionarnem parlamentarizmu, sprejeta na sestanku dne 19. decembra 1920

Frakcija komunistov-astenzionistov, tržaška skupina; Dragotin Godina

Intelligence and Spirit

mind *is* only what it *does*, what it does is first and foremost realized (pogojeno) by the *sociality* of agents, which itself is primarily (and ontologically) constituted by the semantic space of a public *language*

Upholding the Tafurian Line When the General Situation Is Historically Unfavourable

Projekt in utopija

Kriza, prenova, nova stvarnost

Arhitektura je tradicionalno zamišljena kot stabilna struktura, ki v svojih izdelkih formalizira trajne vrednote in konsolidira sicer slučajne vzorce in oblike urbanega. A arhitekt -- kot kdorkoli drug oziroma katerikoli drug profesionalec -- začenja iz domene, ki je že urejena skladno s shemami, ki se zdijo objektivnejše tem bolj kot pri njih pasivno vztrajamo.