Rezolucija komunističko-astencionističke struje u tršćanski socijalistički sekciji o revolucionarnom parlamentarizmu, usvojena na sastanku 19. decembra 1920

Frakcija komunista-ascencionista, tršćanska grupa; Dragotin Godina

Resolucija komunistične-astenzionistične struje v tržaški socialistični sekciji o revolucionarnem parlamentarizmu, sprejeta na sestanku dne 19. decembra 1920

Frakcija komunistov-astenzionistov, tržaška skupina; Dragotin Godina